Bioharvestery

Spełniają funkcję rozdrabniacza drewna, gałęzi, nalotów, zakrzaczeń, drzew stojących z jednoczesnym odzyskiwaniem rozdrabnianej biomasy.
Powstała w procesie rozdrabniania biomasa nie pozostaje na gruncie lecz jest odzyskiwana przez wyrzut zewnętrzny na przyczepę lub składowisko.

Zmiana danych technicznych zastrzeżona.
Ciężar całkowity uzależniony od wersji i wyposażenia.

 

 

Maszyny w tej kategorii

Bioharvester H600-2300
Spełnia funkcję rozdrabniacza drewna, gałęzi, nalotów, zakrzaczeń, drzew stojących z jednoczesnym odzyskiwaniem rozdrabnianej biomasy.Powstała w procesie rozdrabniania biomasa nie pozostaje na...